Anasayfa>Kurumsal >İade Şartları

www.ciceksarayi.com.tr dan kredi kartı (Visa, MasterCard) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği tarih değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığını belirlediğimiz andır. Web sayfamızda ilan edilenler dışında kalan ödeme şekilleri kabul edilmez.

www.ciceksarayi.com.tr ; tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Fatura ve ürünün ayrı ayrı gönderilmesi talep edildiği durumlarda, paketler sevk irsaliyesi ile gönderilecek; faturalar da fatura adresine postalanacaktır. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ilan edilmiştir. Sipariş ve ödeme işlemleri esnasında KDVli fiyatlar üyelere ilan edilir.

Siparişin onaylandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, ithalat problemleri, teknik altyapı problemleri...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Email yazılı bildirim kapsamına girer. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

www. ciceksarayi.com.tr, satışa sunduğu ürünlerin bir kısmı için stoklu çalışmadığından, sipariş edilen ürünlerin tamamının temininden sorumlu değildir. Tamamı ya da bir kısmı temin edilemeyen paketlerde durum müşteriye bildirilir ve uygun seçenekler sunulur. Ürün temini ve teslim edilme süresi ortalama en geç 7 gündür.

Paketlerinizin, alışverişiniz sırasında size belirtilen süreler içinde teslim edilmemesi durumunda; info@ciceksarayi.com.tr adresine yazarak, durumun bize bildirilmesi gerekmektedir. Paket teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden: Teslimat sırasında hasarlı olduğunu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Daha sonra, tutanak www. ciceksarayi.com.tr ye ulaştırılmalı ve durum info@ciceksarayi.com.tr adresine e-posta aracılığıyla bildirilmelidir. www.cicekSarayi.com.tr ; sipariş ile ilgili çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda teslimatın tekrarlanmasını sağlayacaktır.

Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürün Çiçek Sarayı'na ulaştığı andan itibaren on (10) gün içerisinde ürün bedeli iade edilir. Çiçek Sarayı; üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.

www.cicieksarayi.com.tr dan alışveriş yapan kişi yukarıdaki tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.

Bu sözleşmede açıklanmamış durumlarda T.C. Tüketici Kanunları geçerlidir.